Wie komen in aanmerking voor deelname in het collectief?

 • Ondernemende kandidaten met een binding met Ommen die deels of geheel aan huis willen werken.
 • Ondernemende kandidaten die hun ondernemerswerkzaamheden verplaatsen naar Ommen.
 • Thuiswerkende kandidaten met een binding met Ommen.
 • Thuiswerkende kandidaten die verhuizen naar Ommen.

Aankoop van bouwkavel, een bouwplan, en de bouw van het huis

De grondaankoop vindt plaats door de gemeente Ommen aan de individuele koper. De koper sluit daarna een aanneemovereenkomst met de aannemer. De aannemer werkt binnen het totaalplan van ‘De Havenwerkers’ voor 6 woningen, met ruimte voor individuele keuzes in de vorm van opties.

Over het aanmeldproces

Heb je interesse in deelname in het project dan kun je je vrijblijvend inschrijven voor de lijst van geïnteresseerden. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit verplicht je nog tot niets anders dan acceptatie van deze procedure.

Op 20 april is er een informatieavond (video meeting) waarvoor alle geïnteresseerden per email uitgenodigd worden.

Dan zullen de bouwtekeningen en het afwerkingsniveau worden getoond met de voorgenomen (vrij op naam) prijzen van de 6 woningen zoals begroot door de aannemer.

Op basis van die informatie kun je je voorintekening definitief maken of niet, je hebt de tijd tot 30 april. Jouw positie in de wachtlijst wordt bepaald door je eerste inschrijving voor de lijst van geïnteresseerden.

De eerste zes personen krijgen keus uit de 6 kavels waarbij elke volgende persoon kan kiezen uit de resterende beschikbare kavels. Gedurende het proces worden vrijkomende kavels steeds aangeboden aan de volgende op de lijst, er vindt op dat moment geen herschikking van de kavelkeuze plaats; tegen de kavel die vrij komt kan ‘ja’ of ‘nee’ worden gezegd. Bij ‘nee’ gaat de optie op de kavel naar de volgende op de lijst en gaat je naam van de lijst. Is er een kavel over en zijn we aan het eind van de namenlijst aangekomen dan beginnen we weer bovenaan met vragen wie de optie op die kavel wil hebben.

Binnen 30 dagen, dus voor 1 juni, moet je doorgeven of je definitief tot aankoop over wil gaan. Wij informeren op die datum de gemeente en de aannemer dat jij tot de groep van 6 deelnemers behoort.

Daarna neemt de aannemer contact op om de mogelijke opties met je te bespreken. Met de aannemer teken je vervolgens de bouwovereenkomst en met de gemeente Ommen teken je voor de aankoop van de grond. Het voornemen is om deze woningen zo snel mogelijk na verkoop te realiseren (start van de bouw is gepland in het najaar van 2022).

PRIJSNIVEAU

De definitieve uitprijzing van de woningen wordt bekend medio april 2022. Gezien het volume van deze woningen (680 m3 is vergelijkbaar met 1,5 keer de inhoud van een reguliere woning), zul je rekening moeten houden met een navenant prijsniveau. Het project is daarmee met name gericht op doorstarters op de woningmarkt.

Tijdpad

 • Voorlichtingsavond op 20 april, ook de digitale overhandiging van tekeningen, afwerkingsniveau en prijsniveau.
 • Tot 30 april: doorgeven als je nog steeds interesse hebt.
 • 1 mei tot 1 juni: deelnemers onderzoeken hun mogelijkheden.
 • 1 juni 2022: vaststelling van de uiteindelijke 6 deelnemers.
 • Start bouw: najaar 2022, realisatie in 2023.
 
Mochten er na 1 juni nog deelnemers afvallen dan wordt de vrijgekomen kavel aan de volgende geïnteresseerde op de lijst aangeboden. Enzovoort.

Werking van de wachtrij voor de Havenwerkers

 1. Je schrijft je in als geïnteresseerde voor deelname, dit verplicht tot niets behalve acceptatie van de procedure.
 2. Je tijdstip van eerste inschrijving is bepalend voor de volgorde en dus ook voor je kansen op toewijzing.
 3. De initiatiefnemers organiseren op 20 april een online informatiebijeenkomst en de informatie wordt dan digitaal gedeeld zodat je kennis kunt nemen van de plannen.
 4. Heb je na de bijeenkomst en het lezen van de informatie nog steeds interesse dan moet je dat voor 30 april doorgeven per email naar Arjan via yspeert@gmail.com.
 5. Wie dit niet doet wordt automatisch geschrapt van de lijst.
 6. Er ontstaat dus een nieuwe lijst en een nieuwe volgorde die is gebaseerd op de volgorde uit punt 2 (het maakt dus niet uit hoe snel je reageert voor 30 april).
 7. De eerste zes namen op de lijst krijgen 1 maand de tijd om hun plek in de wachtrij definitief te maken (afstemming met hypotheekverstrekker etc.)
 8. Deze namen worden doorgegeven aan de gemeente Ommen (die contact opneemt voor het afnemen van de kavel) en de aannemer (die contact opneemt voor het bespreken van de aanneemovereenkomst).

Belangrijk!

 • Je bent pas 100% zeker van doorgang als je de contracten met de gemeente en de aannemer hebt getekend.
 • Je kunt je maar 1 keer inschrijven met een combinatie van naam, eventueel bedrijfsnaam, telefoonnummer, en e-mailadres (schrijf dus niet meerdere keren in svp).
 • De initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk voor teleurstellingen om welke reden dan ook.
 • Over de inschrijving en het selectieproces wordt niet gecorrespondeerd.
 • De informatieverstrekking is zo compleet en correct mogelijk, maar er kunnen altijd wijzigingen komen. Uitsluitend de contractstukken met de Gemeente Ommen en de aannemer zijn definitief geldend.
 • Mocht je niet bij de eerste zes zitten, blijf dan paraat. Mogelijk vallen er alsnog mensen af waarna contact wordt opgenomen met de volgende op de lijst.

Rol van de initiatiefnemers

Chris Overwijk en Arjan Yspeert zijn sinds januari 2019 initiatiefnemers en trekkers van dit project. Op 1 juni 2022 eindigt hun begeleiding en neemt de aannemer de projectbegeleiding over. Chris adviseert daarna nog wel (via de aannemer) de kopers op het vlak van de architectuur, uitvoeringsniveau en sfeer.

Rechten en plichten

De initiatiefnemers spannen zich in om de aanmelding zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, maar er kunnen geen rechten worden ontleend aan het verloop en uitkomsten van het aanmeldproces. Ook aan deze website en andere communicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De initiatiefnemers zijn voor de bouwers geen contractpartij bij de aankoop van grond en/of woningen, dat zijn alleen de gemeente en de aannemer. Pas als de kavelaankoop- en aanneemovereenkomst door partijen zijn getekend is de toewijzing definitief geworden.

Deze website maakt gebruik van rechtenvrije fotografie. Mocht er onbedoeld beeldmateriaal op staan waar andere rechten op liggen neem dan contact op met info@yspeert.com.