Inhoud NIeuwsbrief 2

In deze update meer informatie over bouwproject de Havenwerkers, de plannen en de stand van zaken.

20 april: informatieavond per video

Aanstaande woensdag 20 april houden we om 19.00 uur een videomeeting voor iedereen die zich als geïnteresseerde heeft aangemeld.

Doel van deze meeting is om je meer te vertellen over het bouwplan, de woningen, het afwerkingsniveau en de prijsvorming. Ook kunnen we de voorlopige bouwtekeningen laten zien. Bovendien kunnen jullie natuurlijk je vragen stellen.

Het plan is ingediend voor plantoetsing van de Gemeente Ommen en Welstandscommissie Het Oversticht. Het getoonde materiaal op 20 april is dus nog onder voorbehoud.

PROCEDURE

Wanneer de vergunningen lopen, en het plan dus definitief is, dan zullen we de definitieve prijzen (vrij op naam) aan jullie communiceren. Vanaf dat moment kun je een optie nemen op 1 van de woningen. Mochten de opties vergeven zijn, dan kunnen we je op de reservelijst zetten. Indien er optanten ‘afvallen’ tijdens het proces, hanteren we deze reservelijst met als volgorde je eerste inschrijving.

De grondverkoop vindt plaats door de gemeente Ommen aan de individuele koper. De koper sluit daarna een aanneemovereenkomst met de aannemer met jou en de andere 5 kopers. Deze zijn gekoppeld aan de bouwvergunning – de aannemer bouwt het project volgens het tekenwerk en opgegeven materialisatie door de architect. Ruimte voor individuele keuzes zijn er in de vorm van opties.

DE BOUW

Het voornemen is om deze woningen zo snel mogelijk na verkoop te bouwen. De realisatie zal in 2023 zijn.

DISCLAIMER

De initiatiefnemers beogen met de beschreven procedure de verdeling zo eerlijk mogelijk te maken maar behouden zich het recht voor van de procedure af te wijken indien dat nodig is voor de voortgang van het project. De initiatiefnemers zijn zelf geen partij in het project. Dat zijn alleen de uiteindelijke kopers, de gemeente Ommen, en de aannemer.