PLANOLOGISCH.

HAVENWERK

Het Havenwerk is een stevige bouwmassa. In dit gebouw, met in ons achterhoofd een type fabrieksloods, bevinden zich woon-werk-woningen.


Het gebouw vormt -samen met de werklocatie aan de noordzijde- de poort van de Fabrieksstraat. Liefst hebben zij een relatie in stijlkenmerken en materiaalgebruik.


Tegelijkertijd staan deze twee in relatie tot de grote fabriekshal erachter, die wordt ingevuld met een variëteit van functies. Het samenspel van deze drie gebouwen zet de toon voor de nieuwe, bruisende wijk.

De drie gebouwen samen vormen een buffer tussen industrie
en ‘rustig wonen’.

Arjan Yspeert

Marketing